verleng mat.

VERLENG MATERIAAL + BOCHTEN

!

DIKWANDIG 80 MM ALUMINIUM 90º BOCHT

!

Aluminium 90º bocht  80 mm wanddikte 1,5 mm

Geschikt voor rookgasafvoer

DIKWANDIG 80 MM ALUMINIUM 45º BOCHT

!

Aluminium 45º bocht  80 mm wanddikte 1,5 mm

Geschikt voor rookgasafvoer

DIKWANDIG 80 MM ALUMINIUM VERLENG PIJP 25 CM

!

Aluminium 25 cm verlengpijp 80 mm wanddikte 1,5 mm

Geschikt voor rookgasafvoer

DIKWANDIG 80 MM ALUMINIUM VERLENG PIJP 50 CM

!

Aluminium 50 cm verlengpijp 80 mm wanddikte 1,5 mm

Geschikt voor rookgasafvoer

DIKWANDIG 80 MM ALUMINIUM VERLENG PIJP 100 CM

!

Aluminium 100 cm verlengpijp 80 mm wanddikte 1,5 mm

Geschikt voor rookgasafvoer

DIKWANDIG 80 MM ALUMINIUM VERLENG PIJP 150 CM

!

Aluminium 150 cm verlengpijp 80 mm wanddikte 1,5 mm

Geschikt voor rookgasafvoer

DIKWANDIG 80 MM ALUMINIUM VERLENG PIJP 200 CM

!

Aluminium 200 cm verlengpijp 80 mm wanddikte 1,5 mm

Geschikt voor rookgasafvoer

DIKWANDIG 80 MM ALUMINIUM VERLENG PIJP 250 CM

!

Aluminium 250 cm verlengpijp 80 mm wanddikte 1,5 mm

Geschikt voor rookgasafvoer

DIKWANDIG 80 MM ALUMINIUM VERLENG PIJP 300 CM

!

Aluminium 300 cm verlengpijp 80 mm wanddikte 1,5 mm

Geschikt voor rookgasafvoer

DIKWANDIG 80 MM ALUMINIUM VERLENG PIJP 600 CM

!

Aluminium 600 cm verlengpijp 80 mm wanddikte 1,5 mm

Geschikt voor rookgasafvoer

SILECONEN LIPPENRING 80 MM

!

Sileconen vervangings lippenring 80 mm

Geschikt voor aluminium rookgasafvoer 80 mm wanddikte 1,5 mm

PP KUNSTSTOF ROOKGAS 80 MM 90º BOCHT

!

PP 90º bocht 80 mm

Geschikt voor rookgasafvoer

PP KUNSTSTOF ROOKGAS 80 MM 45º BOCHT

!

PP 45º bocht 80 mm

Geschikt voor rookgasafvoer

PP KUNSTSTOF ROOKGAS 80 MM VERLENG PIJP 25 CM

!

PP 80 mm verlengpijp 25 cm

Geschikt voor rookgasafvoer

PP KUNSTSTOF ROOKGAS 80 MM VERLENG PIJP 50 CM

!

PP 80 mm verlengpijp 50 cm

Geschikt voor rookgasafvoer

PP KUNSTSTOF ROOKGAS 80 MM VERLENG PIJP 100 CM

!

PP 80 mm verlengpijp 100 cm

Geschikt voor rookgasafvoer

PP KUNSTSTOF ROOKGAS 80 MM VERLENG PIJP 200 CM

!

PP 80 mm verlengpijp 200 cm

Geschikt voor rookgasafvoer

KUNSTSTOF 90º BOCHT 80 MM

!

Kunststof 90º bocht 80 mm

Geschikt voor lucht toevoer

KUNSTSTOF 45º BOCHT 80 MM

!

Kunststof 45º bocht 80 mm

Geschikt voor lucht toevoer

KUNSTSTOF 80 MM VERLENGPIJP 25 CM

!

Kunststof 80 mm verlengpijp 25 cm

Geschikt voor lucht toevoer

KUNSTSTOF 80 MM VERLENGPIJP 50 CM

!

Kunststof 80 mm verlengpijp 50 cm

Geschikt voor lucht toevoer

KUNSTSTOF 80 MM VERLENGPIJP 100 CM

!

Kunststof 80 mm verlengpijp 100 cm

Geschikt voor lucht toevoer

KUNSTSTOF 80 MM VERLENGPIJP 200 CM

!

Kunststof 80 mm verlengpijp 200 cm

Geschikt voor lucht toevoer

KUNSTSTOF 80 MM VERLENGPIJP 275 CM

!

Kunststof 80 mm verlengpijp 275 cm

Geschikt voor lucht toevoer